portret

Zarząd

Robert
Szymański

Dyrektor
Zarządzający

Dyrektor Zarządzający firmy Aristo Pharma Sp. z o.o. (poprzednio AXXON Sp. z o.o.) od lipca 2009 roku. Absolwent Wydziału Farmacji Warszawskiej Akademii Medycznej. Od 24 lat związany z branżą farmaceutyczną. W firmie Actavis pełnił funkcję dyrektora regionalnego i był odpowiedzialny za takie kraje jak Polska, Węgry, Czechy, Serbia, Słowacja i Słowenia. Wcześniej przez kilka lat obejmował stanowisko dyrektora krajowego w firmie Sindan. Swoje pierwsze zawodowe doświadczenie zdobywał jako product manager, business unit manager i business development manager w takich firmach jak Schwarz Pharma, Hoechst Marion Roussel (obecnie Sanofi Aventis).

portret

Zarząd

Robert
Czernik

Dyrektor
Sprzedaży i Marketingu

W firmie Aristo Pharma Sp. z o.o. (poprzednio AXXON Sp. z o.o.) pełni funkcję dyrektora sprzedaży od 2010 roku. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. W roku 1995 uzyskał specjalizację z ortopedii i traumatologii. Wiedzę w zakresie zarządzania zdobywał m.in. na kierunku MBA w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (1996).W 1995 roku rozpoczął pracę w branży farmaceutycznej w międzynarodowej firmie Eli Lilly. Doświadczenie w farmacji kontynuował w firmach Biovena Pharma (2000-2005), Actavis (2005-2010) i Axxon (od 2010).

portret

Zarząd

Agnieszka
Linke

Dyrektor
Finansowy

Dyrektor Finansowy z bogatym doświadczeniem zawodowym w branży farmaceutycznej, menadżer wielu projektów związanych z implementacją systemów ERP. Z Aristo Pharma Sp. z o.o. (poprzednio AXXON Sp. z o.o.) związana od 2014 roku. Obecnie pełni funkcję Członka Zarządu. Wcześniej przez 7 lat dyrektor finansowy w Actavis, Europa Centralna (Węgry, Polska, Czechy i Słowacja) i Polska przez 8 lat. Absolwentka SGH w Warszawie kierunek Finanse i rachunkowość oraz Uniwersytetu Warszawskiego kierunek MBA. Wieloletnie doświadczenie z prawnikami, ekspertami finansowymi i kontrolerami podatkowymi. Przygotowuje programy rachunkowe zgodne z IAS (Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości). Znajomość SAP i NAV. W firmie Aristo Pharma Sp. z o.o. (poprzednio AXXON Sp. z o.o.) sprawuje aktywny udział w opracowywaniu strategii i podejmowaniu decyzji o wszelkich inwestycjach poprzez dostarczanie szczegółowych analiz kosztowych. Swoje doświadczenie finansowe wykorzystuje przy planowaniu i implementacji strategii budżetowej firmy. Pełniła funkcję głównego księgowego w wielu firmach z kapitałem polskim i zagranicznym, zarządzała działem księgowości i rachunkowości.

portret

Zarząd

Joanna
Kowalska-Malczak

Dyrektor
ds. Rozwoju i Rejestracji Produktów Leczniczych

Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Handlu i Finansów w Warszawie, certyfikowany Regulatory Affairs Manager z ponad 14-letnim doświadczeniem w branży farmaceutycznej i w obszarze Regulatory Affairs. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w firmach Biovena Pharma i Actavis Polska. Odbyła wiele szkoleń i warsztatów specjalizacyjnych. Z sukcesem przeprowadziła oraz nadzorowała blisko dwieście procedur rejestracyjnych. Zarządzała „cyklem życia” ponad dwustu produktów leczniczych generycznych i oryginalnych. Z firmą Aristo Pharma Sp. z o.o. (poprzednio AXXON Sp. z o.o.)  związana od stycznia 2014 roku. We wrześniu 2015 roku objęła stanowisko dyrektora ds. rozwoju i rejestracji produktów leczniczych. W firmie odpowiada za Dział Badawczo-Rozwojowy, Dział Rejestracji i Pharmacovigilance oraz Kontrolę Jakości. Pełni funkcję Członka Zarządu od 2015 roku.

portret
Robert Szymański
Dyrektor Zarządzający

Dyrektor Zarządzający firmy Aristo Pharma Sp. z o.o. (poprzednio AXXON Sp. z o.o.) od lipca 2009 roku. Absolwent Wydziału Farmacji Warszawskiej Akademii Medycznej. Od 24 lat związany z branżą farmaceutyczną. W firmie Actavis pełnił funkcję dyrektora ...

WIĘCEJ >
portret
Agnieszka Linke
Dyrektor Finansowy

Dyrektor Finansowy z bogatym doświadczeniem zawodowym w branży farmaceutycznej, menadżer wielu projektów związanych z implementacją systemów ERP. Z Aristo Pharma Sp. z o.o. (poprzednio AXXON Sp. z o.o.) związana od 2014 roku. Obecnie ...

WIĘCEJ >
portret
Joanna Kowalska-Malczak
Dyrektor ds. Rozwoju i Rejestracji Produktów Leczniczych

Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Handlu i Finansów w Warszawie, certyfikowany Regulatory Affairs Manager z ponad ...

WIĘCEJ >
portret
Robert Czernik
Dyrektor Sprzedaży i Marketingu

W firmie Aristo Pharma Sp. z o.o. (poprzednio AXXON Sp. z o.o.) pełni funkcję dyrektora sprzedaży od 2010 roku. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. W roku 1995 uzyskał specjalizację z ortopedii i traumatologii. Wiedzę w ...

WIĘCEJ >