ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH
PRODUKTÓW LECZNICZYCH

Informacje na temat monitorowania bezpieczeństwa leków oraz zgłaszania działań niepożądanych znajdują się na stronie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Formularz dla PACJENTÓW I ICH RODZIN / OPIEKUNÓW
Formularz dla FACHOWYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA

ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH KOSMETYKÓW

Jeśli chcesz zgłosić działanie niepożądane po zastosowaniu kosmetyku pobierz poniższy formularz, wydrukuj go, następnie wypełnij. Skan lub oryginał dokumentu wyślij pod wskazany na dole strony adres.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH KOSMETYKU
Adres e-mail do zgłaszania działań niepożądanych: pv@rapofarm.pl

Dane teleadresowe do kontaktu z QPPV firmy ARISTO:

Aristo Pharma Sp. z o.o.
ul. Baletowa 30,
02-867 Warszawa
tel: +48 22 855 40 93
fax: +48 22 855 40 95

Kontakt całodobowy:
dr n. farm. Piotr Ślifirski
QPPV
tel. 24h: +48 510 143 752
phv@axxon-pharma.pl